Loading...
  • Türkçe
  • English
  • Arabic
Prof. Dr. Ali Ünsal - Üroloji Uzmanı
09:00 - 18:00 Arası +90 312 287 97 01
  • türkçe
  • english
  • arabic

Üretra Darlığı

Uretra idrarın mesaneden dışarı akmasını temin eden boru şeklinde organdır. kadınlarda yaklaşık 4 cm, erkeklerde ise yaklaşık 20 cm’dir. İdrar kanalında herhangi bir nedenle daralma oluşursa (travmalar, geçirilmiş uretral işlemler, enfeksiyonlar vs.) idrar yapmada zorluk gelişir. 

Belirtiler:

- İdrar yapmada zorluk
- Tazyigsiz idrar yapma
- Kesik kesik idrar yapma
- Mesanede idrar kalması hissi
- Sık idrara çıkma
- İdrar kaçırma

Tanı:


detaylı özgeçmiş alınmalı, fizik müayine yapılmalı, gerekdiğinde radyolojik ve ya endoskopik müayineler yapılmalıdır. 

Uroflowmetri-

hastalara işeme testi yapılır. Bunun için hastalar normalde sıkıştığı kadar idrara sıkıştırılır. Ardından özel ölçüm yapan cihaza işemeleri istenir. Hastaların burada işeme hızı, hacmi, süresi gibi bir çok parametreler kayd edilerek değerlendirilir. Takiben mesanede kalan idrarın olup olmamasını tespit etmek için ultrasonografi yapılarak mesanede kalan idrar miktarı hesaplanır.

Uretrografi-

uretranın dış ağzından kateter ile opak madde verilerek röntgen filmi çekilerek uretrada olan darlık, darlığın yerleşmesi, dar olan alanın uzunluğu gibi önemli parametreler değerlendirilir.Uretroskopi-

Genelde tanı amaçlı poliklinik şartlarında yapılan ucunda kamera sistemi olan özel, ince aletlerle idrar kanalına girilerek darlık tanısı konulabilir.

Tedavi:

Üretra darlığının medikal tedavisi bulunmamaktadır. Genelde bir cerrahi işlem gerekmektedir.

Dilatasyon-

Üretra darlığı inceden başlayarak gittikce kalınlaşan özel alet seti ile genişlendirilir. Bu işlem bazen lokal anestezi ile poliklinik şartlarında da uygulanabilir. Ancak bu işlemin uzun dönem sonuçları çok ta başarılı sayılmaz. Belli zamandan sonra darlığın tekrarlama ihtimali yüksektir. 

Kapalı olarak darlığın kesilip açılması (internal uretrotomi)-

bu işlem anestezi altında uygulanmaktadır. Özlel ince aletle uretraya girilerek darlık alanı bıçakla kesilerek açılır. İşlem sonrasında hastalara birkaç günlüğüne sonda takılmaktadır. Bu işlem genelde yksek başarı ile uygulanmaktadır. Ancak bazen darlık tekrarlama eğliminde oluyor. 2 kere bu işlem uygulandıktan sonra yine de darlık tekrarlarsa, o zaman açık ameliyat gerekebilir
Açık ameliyat (uretroplasti)- bu ameliyat ile uretrada olan darlık alanı tamamen kesilip çıkarılır. Ve sağlam kısımlar tekrardan birbiri ile birleştirilir. Eğer darlık alanı uzun bir kısımda ise, bu ameliyat sırasında uretranın tamlığını oluşturabilmek için vücudun çeşitli yerlerinden parçalar alınarak çıkarılmış darlık yerine konulabilir. Uretranın tamlığını oluşturmak için vücutta en çok ameliyat sırasında ağız içinden alınan doku kullanılmaktadır. Bu işlem sonrasında hastalara sonda takılmaktadır.