Loading...
  • Türkçe
  • English
  • Arabic
Prof. Dr. Ali Ünsal - Üroloji Uzmanı
09:00 - 18:00 Arası +90 312 287 97 01
  • türkçe
  • english
  • arabic

Mesane Taşları

Mesane, idrarın böbreklerde süzülerek depolandığı ve yaklaşık 300-400 cc kapasitesi olan boşluklu bir organdır. Normalde idrarda taş oluşumunu engelleyen mekanizmalar mevcuttur. Bu mekanizmaların bozulması halinde mesanede taş oluşumu görülebilir. Ayrıca bazen böbrekten mesaneye düşen taşlar çekirdek görevi görerek, büyüyerek mesane taşı oluşturabilir. Ancak mesane taşı oluşumunu genelde büyük çoğunluğu mesaneden idrarı boşaltma sorunları olduğunda görülür. Bu, bazen idrar kanalında olan darlığa, bazen büyümüş prostata, bazen de nörolojik nedenlere bağlı mesanedeki idrarı boşaltamama gibi nedenlere bağlı oluşabilir. 

Belirtileri:

genelde AÜSS (alt üriner sistem semptomları) olarak bulgu vermektedir. İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, kesilmelerle idrar yapma, düşük basınçlı idrar yapma, mesaneyi tam boşaltamama hissi gibi semptomlar sık görülmektedir.

Tanı:

USG, DÜSG ve BT ile tanısı yüksek başarı ile konulmaktadır.

USG (ultrasonografi)-

Mesane taşı tanısını koymada en basit, ucuz ve kolay ulaşılabilir bir yöntemdir. Bu müayine yapılırken mesanenin idrarla dolu olması tanı konulmasını kolaylaştırır. Ayrıca mesanenin anatomik durumu, duvarının kalınlığı ve prostat boyutu hakta da bilgi vermektedir.

DÜSG (direk üriner sistem grafisi)-

Bu yöntemle mesanede olan taş kolaylıkla görülebilir
BT (bilgisayarlı tomografi)- bu yöntemle mesane taşı tanısı yüksek başarı ile konulmaktadır. Ayrıca diğer organların da durumu hakta bilgi vermektedir. 
Tedavisi: mesane taşı genelde altta yatan bir nedene bağlı oluştuğu için tedavi hem taşa yönelik, hem de altta yatan nedene yönelik olmalıdır. Altta yatan neden tedavi edilmediği taktirde taşın tekrar oluşma ihtimali artmaktadır.

Açık ve kapalı yöntemlerle uygulamaktadır. Yöntemin seçimi taşın boyutu ve altta yatan nedene bağlı olmaktadır. 

Açık cerrahi-

Genelde büyük taş boyutu ve 100 cc’den büyük prostata bağlı oluştuğu zamanlarda uygulamkatadır. Bu halde taşla beraber prostat dokusunun da çıkarılarak taşı oluşturan nedenin de tedavisi yapılmaktadır. 

Kapalı cerrahi (Sistolitotripsi)-

burada sistoskop denilen aletle idrar kanalından mesaye girilerek taşın lazerle kırılması yapılmaktadır. Kırılan taşlar sistoskop yardımıyla mesaneden çıkarılarak temizlenir. Ayrıca bu yöntemle taş oluşumuna neden olan darlık ve ya prostat büyümesi de kapalı olarak tedavi edilmektedir.

*Cerrahi tedavi uygulamasından sonra hastalara genelde sonda konulmakta ve sonrakı birkaç gün içinde sonda çıkarılmaktadır.