English
Varikosel kısırlık ilişkisi
varikosel

Varikoselin genç erkeklerin yaklaşık %15′inde, subfertil erkeklerin %40′ında görülme olasılığı vardır. Pleksunsun dilatasiyonu ve pampiniform venlerin testisin üstündeki tortiyozite sonucu oluşur, genellikle sol tarafta görülür. Varikosellli hastalarda sperm hareket ve konsantrasyonunda düşüklük olur (%65-75).

Hastalığın genellikle solda olmasının nedeni
a. Sol spermatikin dik açı ile sol renal vene açılması
b. Sol spermatikin sağa göre daha uzun olması
c. Sol spermatikin yetersiz valvüler yapıya sahip olması
d. Sol spermatikin superior mezenterik arterin baskısına maruz kalarak drene olması
olarak açıklanabilir.

İleri yaşlarda varikosel yalnız sağ tarafta saptanırsa böbrekten olma olasılığını gösterebilir. Varikoselde bazen kasığa vuran kunt ağrıya ve testiste çekilme hissi ne neden olabilir. Uzun süre ayakta durmak ağrıyı artırır…