Hoşgeldiniz Bugün 10 22 2018
üroloji hastalıkları soru

PhotoGrid_1522049676220

Unvanları ve aldığı tarihler

I- Tıp Doktoru (1993)

II- üroloji Uzmanı ( Üroloji Doktoru ) (1998)

III- Doçent Doktor (20.04.2004)

IV- Üroloji Klinik Şefi (11.11.2005)

V- Professör (02.11.2011)

Halen çalıştığı Kurum: Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı

İletişim Bilgileri: Telf: (0312) 287 97 01

aunsal69@gmail.com

Yüksek öğrenim Durumu

I- İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1987-1993.

II- Ankara üniversitesi Ankara Tıp Fakültesi, üroloji İhtisası, 1993-1998

Çalıştığı Kurumlar

 1. Ankara üniversitesi Ankara Tıp Fakültesi, üroloji İhtisası, 1993-1998
 2. Fatih üniversitesi Tıp Fakültesi, 1999-2005
 3. İst. özel Umut Hastanesi, Mart 2005-Eylül 2005
 4. Aksaray Şahap Kocatopçu Devlet Hast, Eylül 2005-Kasım 2005
 5. Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, üroloji Klinik Şefi, Kasım 2005-2011
 6. Karabük üniversitesi Tıp Fakültesi üroloji Anabilim Dalı ve Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2011-2013
 7. Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı. 2013-halen

Yabancı dil ve düzeyi: İyi düzeyde İngilizce

Bilimsel Kuruluşlara üyelikler

Endourology Society

Türk üroloji Derneği

Türk Endoüroloji Derneği (II. Başkan)

Türk üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi (Yönetim Kurulu üyesi)

ÖDÜLLER

Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi’nin düzenlediği 1995 yılı ‘4. Deneysel Araştırma ve Teşvik Yarışması” cerrahi tıp bilimleri dalında ‘Obstruktif üropatide radyoterapinin histopatolojik ve fonksiyonel etkileri’ konulu çalışma ile II.’lik ödülü.

(Bu çalışma daha sonra Int. Urol. Nephrol., 31, 129-134, 1999’da yaynlandı.)

Uzmanlık Tezi

“İnvaziv Mesane Tümörlerinin Evrelendirilmesinde, Tedavinin Etkinliğini ve Süresini Belirlemede Pelvik Manyetik Rezonans Görüntülemenin Değeri.”

Yurtdışında Eğitim

Norveç’te Oslo üniversitesi’ne bağlı The National Hospital’de Ocak – Mart 2001 tarihleri arasında, Nöroüroloji-Androloji Bölümü’ndeki çalışmalara ve ameliyatlara aktif olarak katıldım.

İlgi Alanları

Endoüroloji (kapalı böbrek taşı ameliyatları; PNL, RIRS)

üro-onkoloji (böbrek, prostat, mesane ve testis kanserleri ve bunlarda laparoskopik ameliyartlar, prostat kanserinde robotik cerrahi)

çocuk ürolojisi ( kapalı taş ameliyatları, Böbrek darlığı ameliyatı )

Klinik Şefliği Döneminde (2005-2013) Yetiştirilen Uzmanlık öğrencileri ve Tezleri

I. Dr. Ural Oğuz

“Türk Toplumunda üriner sistem taş hastalarının metabolik değerlendirme sonuçları” (2011)

II. Dr. İzzet çiçekbilek

“çocuklarda perkütan nefrolitotomi operasyonu sonrasında renal parankimal skar oluşumunun renal sintigrafi ile değerlendirilmesi” (2011)

III. Dr. Mirze Bayındır

“Kas invaziv olamayan mesane tümörlü hastalara uygulanan intravezikal BCG tedavisi etkinliğinin yaş ile ilişkisi” (2011)

IV. Dr. Erhan Şahin

“Perkütan nefrolitotomide radyasyon maruziyeti” (2012)

V. Dr. Ekrem özyuvalı

“Retrograd intrarenal cerrahi sonrası üreteral double-J stent kullanılmalı mı?” (2013)

  BİLİMSEL ESERLER

15.1 Uluslararası (SCI ve SCI-e’deki) Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Aydos, K., T. Soygür, B. Küpeli, A. Unsal, ö. Tolunay, E, Erden, C. Güven ve S. Küpeli, “Testicular effects of vasectomy in rats: A ultrastructural and immunohistochemical study,” Urology, 51, 1051-1056, (1998).
 2. Aydos, K., B. Küpeli, T. Soygür, A. Unsal, E. Erden, ö. Tolunay, ve S. Küpeli, “Analysis of the relationship between histologic alterations and the generation of reactive oxygen species in vasectomized rat testes,” Urology, 51, 510-515, (1998).
 3. Dincel, C., B. Küpeli, A. Unsal, O. Evirgen, C. Kurtman, M. Kir ve S. Küpeli, “Histopathological and functional effects of radiation therapy in obstructive uropathy,” Int. Urol. Nephrol., 31, 129-134, (1999).
 4. Unsal, A., E. çimentepe, G. Dilmen, S. Yenidünya, ve R. Saglam, “An Unusual Cause of Renal Colic: Hydatiduria,” Int. J. Urol., 8, 319-321, (2001).
 5. Unsal, A., E. çimentepe, A. Bozoklu, ve R. Sağlam, “Comperative study of etofenamate and fentanyl for outpatient ESWL,” Scand. J. Urol. Nephrol., 35, 502-504, (2001).
 6. Unsal A, E. çimentepe, ve R. Sağlam, “Penile epidermoid cyst in an elderly patient,” Int. Urol. Nephrol., 34, 229-230, (2002).
 7. Tez, S., G. Dilmen, A. Unsal, A. Köktener, E. çimentepe, ve R. Sağlam R, “Psoas abscess twenty-one years after ipsilateral nephrectomy,” Int. Urol. Nephrol., 34, 311-313 (2002).
 8. Eroglu, M., A. Unsal, E. çimentepe ve H. Bakırtaş, “Giant ureteral stone associated with partial ureteral duplication” Int. Urol. Nephrol., 35, 485-487 (2003)..
 9. Unsal, A., E. çimentepe, A. Koç, Z. Akbulut, ve M.D. Balbay, “ A case of primary ureteral carcinoma in association with unilateral complete duplication of the ureter” Int. Urol. Nephrol., 35, 489-490 (2003).
 10. Unsal, A., R. Sağlam, ve E. çimentepe, “Extracorporeal magnetic stimulation for the treatment of stress and urge incontinence in women,” Scand. J. Urol. Nephrol., 37, 424-428 (2003).
 11. Unsal, A., E. çimentepe, B. Işık, Z. Akbulut, ve m.D. Balbay “Does every retroperitoneal mass associated with undescended testicle represent testicular tumor or its metastasis” Int. Urol. Nephrol., 35, 201-202, (2003).
 12. çimentepe, E., A. Unsal, R. Sağlam, ve M.D. Balbay, “Comparison of clinical outcome of extracorporeal shock wave lithotripsy in patients with radio-opaque and radiolucent ureteral calculi,” J. Endourol., 17, 863-865 (2003).
 13. çimentepe, E., A. Unsal, ve R. Sağlam, “Randomized clinical trial comparing transurethral needle ablation to transurethral resection of the prostate for the treatment of benign prostatic hyperplasi: results of 18 months follow-up,” J. Endourol., 1, 103-107 (2003).
 14. Unsal, A, E. Devrim, C. Güven, M. Eroğlu, İ . Durak, A. Bozoklu, ve M.D. Balbay, “Propofol attenuates reperfusion injury after testicular torsion and detorsion,” World J Urol., 22, 461-465 (2004)
 15. Unsal, A., E. Cimentepe ve Balbay MD, “Routine ureteral dilatation is not necessary for ureteroscopy,” Int. Urol. Nephrol., 36, 503-506, (2004).
 16. Unsal, A., ve E. Cimentepe, “Effect of voiding position on uroflowmetric parameters and post-void residual urine volume in patients with benign prostatic hyperplasia” Scand. J. Urol. Nephrol, 38, 240-242, (2004).
 17. Unsal, A., ve E. Cimentepe, “Voiding position does not effect uroflowmetric parameters and post-void residual urine volume in healthy volunteers” Scand. J. Urol. Nephrol., 38, 469-471, (2004).
 18. Unsal, A., E. çimentepe, R. Sağlam, ve M.D. Balbay, “Pneumatic lithotripsy through pyelotomy insicion during open surgery for staghorn calculi: An alternative method to anatrophic nephrolithotomy” Urol. Int, 72, 140-144, (2004).
 19. çimentepe E., A. Unsal, Z. Akbulut ve M.D. Balbay “Prolonged urinary drainage from nephrostomy tract after percutaneous nephrolithotomy can be treated with oral desmopressin” Scand. J. Urol. Nephrol., 38, 266-267, (2004).
 20. Cimentepe E, A. Unsal, A. Koç, ö. Bayrak, ve M.D. Balbay, “Temporary urethral stenting for membranous urethral stricture helps complete healing without compromising continence”, Scand. J. Urol. Nephrol., 38, 521-522, (2004)
 21. Doçentlik Sonrası Yapılan Yayınlar ( Doçentlik tarihi: 20.04.2004)
 22. Balbay, M.D., E. Cimentepe, A. Unsal, ö. Bayrak, A. Koç ve Z. Akbulut, “The actual incidence of bladder perforation following transurethral bladder surgery” J. Urol., 174, 2260-2263, (2005).
 23. Eroğlu, M., A. Unsal, H. Bakırtaş, ü. Tekdoğan, ö. Ataoğlu, ve M.D. Balbay, “Routine frozen-section biopsy from the surgical bed should be performed during nephron-sparing surgery for renal cell carcinoma,” Scand. J. Urol. Nephro.l, 39, 222-225, (2005).
 24. Eroğlu, M., H. Bakırtaş, E, çimentepe, A. Unsal, ö. Ataoğlu, ve M.D. Balbay, “Malignant fibrous histiocytoma arising from the renal capsule,” Urol Int, 75, 368-370, (2005).
 25. Cimentepe E, M. Eroğlu, U. öztürk, ö. Bayrak, C. Tuygun, A. Acar, N.üzüm ve A. Unsal, “Renal apoptosis after schock wave application in rabit model“ J. Endourol., 20, 1091-5 (2006).
 26. Unsal, A, M. Eroğlu, A. Avcı, E. çimentepe, C. Güven, M.D. Balbay, ve İ. Durak, “Protective role of natural antioxidant supplementation on testicılar tissue after testicular torsion and detorsion“ Scand. J. Urol. Nephrol, 40, 17-22, (2006).
 27. Cimentepe E, A. İnan, A. Unsal, ve C. Dener, ”Combined transurethral resection of prostate and inguinal mesh hernioplasty,” Int J Clin Pract., 60, 167-9 (2006).
 28. Cimentepe E, ö. Bayrak, A. Unsal, A. Koç, ö. Ataoğlu, ve M.D. Balbay, “Urethral adenocarcinoma mimicking urethral caruncle,” Int Urogynecol. J, Pelvic Floor Dysfunct, 17, 96-98, (2006).
 29. Eroğlu M, E. Cimentepe, F. Demirağ, E. Unsal, ve A. Unsal, “The effect of shock waves on lung tissue in acute period: an in vivo study” Urol. Res., 35, 155-60 (2007).
 30. Dirican E.K, O.D özgün, S. Akarsu, K.O Akın, ö.Ercan, M. Uğurlu, ç. çamsarı, O. Kanyılmaz, A. Kaya ve A. Unsal “Clinical outcome of magnetic activated cell sorting of non-apoptotic spermatozoa before density gradient centrifugation for assisted reproduction” J. Assisted Reprod. and Genetics (JARG), 25(8):375-81, (2008)
 31. 30. Resorlu B, Mohammad AJ, Kara C, Unsal A, Aydos K “Is intracytoplasmic Sperm Injection Essential for the Treatment of Hypogonadotrophic Hypogonadism? A Comparison Study between Idiopathic and Secondary Hypogonadotrophic Hypogonadism in Terms of Pregnancy” Human Fertility 12 (4), 204-8, (2009)
 32. 31. Kara C, Resorlu B, Cicekbilek I, Unsal A “Transurethral cystolithotripsy with holmium laser under local anesthesia in selected patients” Urology;74(5):1000-1003, (2009)
 33. Bayrak O, Cimentepe E, Karatas OF, Aker A, Bayrak R, Yildirim ME, Unsal A, Unal D. “Ovarian apoptosis after shock wave lithotripsy for distal ureteral stones” Urol. Res. 37(2):69-74, (2009)
 34. Güreşçi S, G. Simsek, C.Kara, A. Tezer, ö.F. Bozkurt, A. Unsal. “Cytology of lymphoepithelioma-like carcinoma of the urinary bladder”. Cythopathology, 20(4):268-9 (2009)
 35. Kara C, M. çağlar, Bozkurt ö.F ve Unsal A. “Surgical excision of strangulated urethral prolapse mimicking urethral carcinoma under local anesthesia in a postmenopausal woman” J. Lower Genital Tract Disease , 13(2): 107-9, (2009)
 36. Resorlu B, Kara C, Sahin E, Unsal A, “The significance of age on success of surgery for patients with varicocele” Int Urol Nephrol, 42(2): 351-356, (2010)
 37. Kara C, Reşorlu B, Cicekbilek I, Unsal A, “Analgesic efficacy and safety of Nonsteroid antienflamatuar drugs after transurethral resection of prostate” Int Braz J Urol, 36(1):49-55, (2010)
 38. Kara C, Reşorlu B, Oguz U, Unsal A: “Incidentally detected ureteral fibroepithelial polps in children: endoscopic treatment of them really necassary ” Int Urol Nephrol, 42(1): 1-5, (2010)
 39. Resorlu B, Kara C,Senocak C, Cicekbilek I, Unsal A, “Effect of previous open renal surgery and failed extracorporeal shock wave lithotripsy on the performance and outcomes of percutaneous nephrolithotomy” J. Endourol., 24 (1): 13-16, (2010)
 40. Kara C, Resorlu B, Cicekbilek I, Unsal A, “A randomized comparison of tubeless and standard percutaneous nephrolithotomy in elderly patients” Urology, 76 (2):289-93, (2010)
 41.  Unsal A, Koca G, Resorlu B, Bayındır M, Korkmaz M, “Effect of percutaneous nephrolithotomy and tract dilatation methods on renal function: Assessment by quantitative SPECT of 99mTc-DMSA uptake by the kidneys.” J. Endourol., 24 (9): 1497-1502, (2010)
 42.  Unsal A, Resorlu B, Bozkurt OF, Ozyuvali E, “Safety and Efficacy of Percutaneous Nephrolithotomy in Infants, Preschool Age and Older Children with Different Sizes of Instruments” Urology, 76(1), 247-252, (2010) (Profesörlük kadrosu için başlıca araştırma eseridir)
 43.  Resorlu B, Kara C, Oguz U, Bayindir M, Unsal A. “Percutaneous nephrolithotomy for complex caliceal and staghorn stones in patients with solitary kidney.” Urol Res. 39:171-6, (2011)
 44.  Unsal A, Resorlu B, Kara C, Bayındır M, “The role of percutaneous nephrolithotomy in the management of medium-sized (1-2) cm power-pole renal calculi ” Acta Chir Belg;111:308-11( 2011)
 45. Resorlu B, Bozkurt OF, Senocak C, Unsal A. “Effectiveness of doxazosin in the management of lower ureteral stones in male and female patients.” Int Urol Nephrol; 43(3):645-9, (2011)
 46. Kara C, Resorlu B, Cicekbilek I, Unsal A, “Is percutaneous nephrolithotomy suitable for patients with scoliosis: Single- center experiences” Urology, 78(1);37-42, (2011)
 47. Kara C, Bozkurt OF, Unsal A, “A Fournier’s gangrene after transurethral resection of the prostate.” Acta Chir Belg, 2011; 111(4):236-7
 48. Resorlu B., Kara C, Sahin E., Unsal A. “Comparison of nephrostomy drainage types following percutaneous nephrolithotomy requiring multiple tracts: Single tube versus multiple tubes versus tubeless” Urol Int. 2011;87(1):23-7
 49. Resorlu B., Kara C, E. Ozyuvalı, Unsal A. “Percutaneous nephrolithotomy in hypertensive patients with different sizes of instruments.” Acta Chir Belg 2011;111(4):228-31
 50. 49. Bozkurt OF, Resorlu B, Yıldız Y., Unsal A. “Retrograde intrarenal surgery versus percutaneous nephrolithotomy in the management of lower-pole renal stones with a diameter of 15 to 20 millimeters” J. Endourol., 25 (7): 1131-5, (2011)
 51. 50. Resorlu B., Oguz U, Resorlu B, Oztuna D, Unsal A. “The impact of pelvicaliceal anatomy on the success of retrograde intrarenal surgery in patients with lower pole renal stones” Urology, 2012; 79(1):61-6
 52. 51. Unsal A., Resorlu B, Atmaca AF, Diri A, Goktug HNG, Can CE, Gok B, Tuygun C, Germiyanoglu C. “Prediction of morbidity and mortality after percutaneous nephrolithotomy by using Charlson Comorbidity Index” Urology,2012: 79(1):55-60
 53. 52. Unsal A., Resorlu B, “Retrograde Intrarenal Surgery in Infants and Preschool Age Children” J Ped Surg, 46(11):2195-9 (2011) (Profesörlük kadrosu için başlıca araştırma eseridir)
 54. 53. Resorlu B., Kara C, Resorlu EB, Unsal A. “Effectiveness of Ultrasonography in the Postoperative Follow-up of Pediatric Patients Undergoing Ureteroscopic Stone Manipulation” Pediatr Surg Int 2011;27:1337-41
 55. 54. Diri A, Resorlu B, Astarci M, Unsal A, Germiyonoglu C “Tissue Effects of Intracorporeal Lithotripsy Techniques During Percutaneous Nephrolithotomy: Comparison of Pneumatic and Ultrasonic Lithotripters on Rat Bladder” Urol Res, 2012; 40(4):409-13
 56. Resorlu B., Diri A, Atmaca AF, Tuygun C, Oztuna D, Bozkurt O, Unsal A, “Can We Avoid Percutaneous Nephrolithotomy in High-Risk Elderly Patients by Using the Charlson Comorbidity Index?” Urology, 2012; 79(5):1042-7
 57. Resorlu B., Kara C., Unsal A. “ Prospective comparative study of miniperc and standard PNL for treatment of 1 to 2 cm size renal stone” BJU Int 2011;108(7):160
 58. Resorlu B., Unsal A. “Comparison of percutaneous nephrolithotomy and retrograde intrarenal surgery for the management of 2-4 cm stones. A matched-pair analysis”. BJU Int 2012; 109(2):4-5
 59. Resorlu B, Resorlu EB, Unsal A. “Use of ultrasonography after ureteroscopic stone manipulation in children.” Pediatr Surg Int 2012;28:217-8
 60. Resorlu B., Unsal A, Gulec H, Oztuna D. “A New Scoring System for Predicting Stone-Free Rate After Retrograde Intrarenal Surgery: The ‘Resorlu-Unsal Stone Score'” Urology , 2012; 80 (3):512-8
 61. Resorlu B., Unsal A, “Flexible ureterorenoscopy versus extracorporeal shock wave lithotripsy for treatment of lower pole stones of 10-20 mm.” BJU Int. 2012;110(2): 5
 62. Resorlu B., Unsal A, “Tubeless in children: Myth or reality?” Urol Int (in press)
 63. 62. Resorlu B., Ozyuvalı E, Oguz U, Bozkurt OF, Unsal A, “Retrograde Intrarenal Surgery in Patients with Spinal Deformities” J. Endourol., 26 (9): 1131-5, (2012)
 64. Dincel N, Resorlu B, Unsal A, Tepeler A, Silay MS, Armagan A, Diri A, Sancaktuar AA, Ziypak T, Mir S. “Are small residual stone fragments really insignificant in children?” J Ped Surg, (in press)
 65. Oguz U, Unsal A, “The Efficacy of Medical Prophylaxis in Children With Calcium Oxalate Urolithiasis After Percutaneous Nephrolithotomy” J Endourol, 27(1); 92-95, (2013)
 66. G Şimşek, S Oğuztüzün, S Güreşçi, M Kılıç, öF Bozkurt, A Unsal “The expression of GST isoenzymes in acinar adenocarcinoma, intraepithelial neoplasia and benign tissue of prostate: correlation of clinical parameters with GST” Turk J Biol. 2012
 67. Resorlu B, Unsal A, Tepeler A, Atis G, Tokatli Z, Oztuna D, Armagan A, Gurbuz C, Caskurlu T, Saglam R. “Comparison of Retrograde Intrarenal Surgery and Mini-percutaneous Nephrolithotomy in Children With Moderate-size Kidney Stones: Results of Multi-institutional Analysis.” Urology, 2012;80(3):519-23.
 68. Resorlu B, Unsal A, Ziypak T, Diri A, Atis G, Güven S, Sancaktutar A, Tepeler A, Bozkurt öF, Oztuna D. “Comparison of retrograde intrarenal surgery, schockwave lithotripsy, and percutaneous nephrolithotomy for treatment of medium-sized radiolucent renal stones.” World J Urol. DOI 10.1007/s00345-012-0991-1
 69. Tepeler A, Bozkurt öF, Resorlu B, Silay MS, Ozyuvali E, Ersoz C, Akçay M, Akman T, Armagan A, Unsal A.; “Is the percutaneous nephrolithotomy procedure complicated in patients with anterior caliceal stones?” Urol Int (in press) (DOI: 10.1159/000345711)
 70. Atıs G, Resorlu B, Gurbuz C, Arıkan ö, özyuvalı E, Unsal A, Caskurlu T. “Retrograd intrarenal surgery in patients with horsehoe kidneys”
 71. Urol. Res.-Urolithiasis DOI 10.1007/s00240-012-0534-7 (in pres)
 72. Findik RB, Unluer AN, Sahin E, Bozkurt OF, Karakaya J, Unsal A. “Urinary incontinence in women and its relation with pregnancy, mode of delivery, connective tissue disease and other factors” Adv Clin Exp Med. 2012;21(2):207-13.
 73. Unsal A, Oguz U, Tuncel A, Bozkurt OF, Aslan Y, Eraslan A, Senocak C, Atan A. “How to manage total avulsion of the ureter from both ends: Our experience and litherature review.” Int Urol Nephrol. (in press)
 74. Oguz U, Rersorlu B, Bayindir M, Sahin T, Bozkurt OF, Unsal A. “Emergent intervention criterias for controlling sever bleeding after percutaneous nephrolithotomy.” Urology (in press)

15.2 Uluslararası (SCI ve SCI-e’deki) Hakemli Dergilerde yayınlanan makalelere yapılan atıflar
I. Listedeki yayın sayısı : 70

II. Atıf alan yayın sayısı : 45
III. Toplam atıf sayısı : 290 (17.12.2012 itibariyle)

15.3 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Doçentlik Sonrası Yapılan Bildiriler ( Doçentlik tarihi: 20.04.2004)

1. Ural Oguz, Berkan Resorlu, Ali Unsal. “Evaluation of metabolic abnormalities in patients with primary hyperparathirodism and urolithiasis.” 30. Word Congress of Endourology and SWL, İstanbul, Turkey. 4-8 September 2012

2. Ural Oguz, Berkan Resorlu, Mirze Bayindir, Tolga Sahin, Ali Unsal. “Evaluation of the Emergent Open Surgery Criterias for Controlling the Bleeding After Percutaneous Nephrolithotomy.” 30. Word Congress of Endourology and SWL, İstanbul, Turkey. 4-8 September 2012.

3. Ural Oguz, Berkan Resorlu, Ali Unsal. “Relationship Between Family History and Metabolic Abnormalities In Children With Calcium-oxalate Urolithiasis.” 30. Word Congress of Endourology and SWL, İstanbul, Turkey. 4-8 September 2012.

4. Lutfi Tunc, Ali Unsal, Berkan Resorlu, Ural Oguz, Ali Serdar Gozen, Selahattin Bedir, Yasar Ozgok “Retrograde Intrarenal Surgery in a Porcine Model” 30. Word Congress of Endourology and SWL, İstanbul, Turkey. 4-8 September 2012.

5. İ.Cicekbilek, B.Resorlu, U.Oguz, A.ünsal. “Effect of Percutaneous Nephrolithotomy on Renal Functions in Children: Assessment by Quantitative SPECT of 99mTc-DMSA Uptake by the Kidneys. 30. Word Congress of Endourology and SWL, İstanbul, Turkey. 4-8 September 2012.

Gökhan Atış, Berkan Resorlu, Cenk Gürbüz, özgür Arıkan, Ekrem özyuvali, Ali ünsal, Turhan çaşkurlu. “Retrograde intrarenal surgery in patients with horseshoe kidneys.” 30. Word Congress of Endourology and SWL, İstanbul, Turkey. 4-8 September 2012
Abdulkadir Tepeler, Berkan Resorlu, Ekrem özyuvali, Tolga Akman, Cevper Ersoz, Muzaffer Akcay, Mesrur Selcuk Silay, Abdullah Armagan, Ali ünsal. “Is percutaneous nephrolithotomy procedure complicated in patients with anterior caliceal stones?” 30. Word Congress of Endourology and SWL, İstanbul, Turkey. 4-8 September 2012
Erhan Sahin, Berkan Resorlu, Ali ünsal. “Radiation exposure of patients and surgens during percutaneous nephrolithotomy.” 30. Word Congress of Endourology and SWL, İstanbul, Turkey. 4-8 September 2012
Ali ünsal, Abdulkadir Tepeler, Berkan Resorlu. “A new disigned ergonomic operator chair (endo-chair) for retrograde intrarenal surgery.” 30. Word Congress of Endourology and SWL, İstanbul, Turkey. 4-8 September 2012
Berkan Resorlu, Ali Unsal, Lütfi Tunc, Selcuk Sarikaya, Ali Serdar Gozen, Emin Ozan Akay, Abdullah Erdem Canda, Yasar Ozgok. “Ureteroscopic stone implantation technique in the pig kidney: a new animal model for retrograde intrarenal surgery.” 30. Word Congress of Endourology and SWL, İstanbul, Turkey. 4-8 September 2012
Akif Diri, Ali Unsal, Berkan Resorlu, Lütfi Tunc, Ali Serdar Gozen, Yasar Ozgok. “Is in-vivo porsine model ideal for percutaneous nephrolithotomy education?” 30. Word Congress of Endourology and SWL, İstanbul, Turkey. 4-8 September 2012
Selahattin Bedir, Emin Ozan Akay, Berkan Resorlu, Ali Unsal, Ali Serdar Gozen, Lütfi Tunc, İbrahim Yasar Ozgok. “Laparoscopic stone placement in pigs for the training of retrograde intrarenal surgery.” 30. Word Congress of Endourology and SWL, İstanbul, Turkey. 4-8 September 2012
Ali Unsal, Berkan Resorlu, Izzet Cicekbilek, Omer Faruk Bozkurt. “Percutaneous nephrolithotomy for complex caliceal and staghorn stones in children.” 28th World Congress of Endourology and SWL, September 1-4, 2010, Chicago, USA.
Ali Unsal, Berkan Resorlu, Zafer Tokatli, Mirze Bayindir, Remzi Saglam. “Shockwave lithotripsy versus retrograde intrarenal surgery for lower pole renal calculi smaller than one centimeter.” 28th World Congress of Endourology and SWL, September 1-4, 2010, Chicago, USA.
Remzi Saglam, Ali Unsal, Zafer Tokatli, A.S.Kabakci, Berkan Resorlu. “Invitro comparison of two intracorporeal ultrasonic and pneumotic combined lithotripters.” 28th World Congress of Endourology and SWL, September 1-4, 2010, Chicago, USA.
Berkan Resorlu, Cengiz Kara, Erhan Sahin, Ali Unsal. “Comparison of nephrostomy drainage types following percutaneous nephrolithotomy requiring multiple tracts: single tube versus multiple tubes versus tubeless.” 28th World Congress of Endourology and SWL, September 1-4, 2010, Chicago, USA.
Berkan Resorlu, Cagri Senocak, Izzet Cicekbilek, Ali Unsal. “Percutaneous nephrolithotomy versus retrograde intrarenal surgery for lower pole renal stones with a diameter of 10 to 20 milimeters.” 28th World Congress of Endourology and SWL, September 1-4, 2010, Chicago, USA.
Berkan Resorlu, Cagri Senocak, Ural Oguz, Ali Unsal. “Effect of prophylactic medical stone management on stone recurrence following percutaneous nephrolithotomy in children.” 28th World Congress of Endourology and SWL, September 1-4, 2010, Chicago, USA.
Berkan Resorlu, Omer Faruk Bozkurt, Cagri Senocak, Ali Unsal. “Effectiveness of doxazosin in the management of lower ureteral stones in female patients .” 28th World Congress of Endourology and SWL, September 1-4, 2010, Chicago, USA.
Berkan Resorlu, Cengiz Kara, Omer Faruk Bozkurt, Cagri Senocak, Ali Unsal. “Ureteroscopic treatment of ureteral calculi with holmium:YAG laser lithotripsy in children.” 28th World Congress of Endourology and SWL, September 1-4, 2010, Chicago, USA.
Berkan Resorlu, Omer Faruk Bozkurt, Ural Oguz, Ali Unsal. “Retrograde intrarenal surgery for single intrarenal stones 2 cm or greater: an alternative to percutaneou nephrolithotomy.” 28th World Congress of Endourology and SWL, September 1-4, 2010, Chicago, USA.
22. Kara C, Resorlu B, Cicekbilek I, Unsal A, “Endoscopic treatment of high grade reflux in children” International Conference on vesicoureteral reflux in children”, Göteborg, İsveç, 4-6 June, 2009.

23. Kara C, Resorlu B, Oguz U, Unsal A “Changes in Serum-Prostate Specific Antigen Following Suprapubic Prostatectomy in Patients with Benign Prostate Hyperplasia” 30th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, Shanghai, China, 1-5 October 2009.

24. Unsal A, Resorlu B, Kara C, Bozkurt O, Ozyuvali E “Safety and Outcome of Percutaneous Nephrolithotomy in Infants and Preschool Children: Retrospective Comparison to Adult Patient Group” 30th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, Shanghai, China, 1-5 October 2009.

25. Senocak C, Bozkurt O, Kara C, Bayindir M, Unsal A “Outcomes of Percutaneous Nephrolithotomy in Obese Patients” 30th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, Shanghai, China, 1-5 October 2009.

26. Kara C, Resorlu B, Bayindir M, Unsal A “A Randomized Controlled Trial of Nephrostomy Placement Versus Totally Tubeless Percutaneous Nephrolithotomy in Elderly Patients” 30th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, Shanghai, China, 1-5 October 2009.

27. Unsal A, Kara C, Resorlu B, Bayindir M “Percutaneous Antegrade Treatment of Large Upper Ureteral Calculi” 30th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, Shanghai, China, 1-5 October 2009.

28. Unsal A, Resorlu B, Kara C, Bayindir M “The Role of Percutaneous Nephrolithotomy in the Management of Medium Sized (1-2 Cm) Lower-Pole Renal Calculi” 30th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, Shanghai, China, 1-5 October 2009.

29. Kara C, Resorlu B, Cicekbilek I, Unsal A “Can rigid ureteroscopy be used as a first line treatment for the management of ureteral calculi in children?” 30th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, Shanghai, China, 1-5 October 2009.

30. Resorlu B, Kara C, Bozkurt O, Senocak C, Sahin E, Unsal A “Incidence of venous reflux in various grades of varicoceles” 30th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, Shanghai, China, 1-5 October 2009.

31. Resorlu B, Kara C, Oguz U, Unsal A “Surgical treatment of female stress urinary incontinence: In situ anterior vaginal wall sling versus transobturator midurethral tape” 30th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, Shanghai, China, 1-5 October 2009.

32. Kara C, Resorlu B, Bozkurt O, Senocak C, Cicekbilek I, Unsal A “Sexuel function among women with stress urinary incontinence after treatment of vaginal wall sling and transobturator tape” 30th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, Shanghai, China, 1-5 October 2009.

33. Senocak C, Kara C, Sahin E, Ozyuvali E, Unsal A “The use of disposable needle guide to decrease the incidence of infectious complications after transrectal prostate biopsy” 30th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, Shanghai, China, 1-5 October 2009.

34. Unsal A, Resorlu B, Kara C, Senocak C, Ozyuvali E “Percutaneous nephrolithotomy in patients with kidney malformations: a single-centre experience” 30th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, Shanghai, China, 1-5 October 2009.

35. Kara C, Resorlu B, Cicekbilek I, Unsal A “Analgesic Efficacy and Safety of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs after Transurethral Resection of Prostate” 30th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, Shanghai, China, 1-5 October 2009.

36. Resorlu B, Kara C, Bayindir M, Unsal A “Percutaneous nephrolithotomy for complex caliceal and staghorn stones in patients with solitary kidney” 30th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, Shanghai, China, 1-5 October 2009.

37. Resorlu B, Kara C, Senocak C, Cicekbilek I, Unsal A “Does previous open renal surgery and extracorporeal shock wave lithotripsy affect the performance and outcomes of percutaneous nephrolithotomy” 30th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, Shanghai, China, 1-5 October 2009.

38. Kara C, Resorlu B, Bayindir M, Unsal A “Transurethral cystolithotripsy with holmium laser under local anesthesia in selected patients” 30th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, Shanghai, China, 1-5 October 2009.

39. Kara C, Resorlu B, Sahin E, Unsal A “Sexual function and psychiatric status of premenopausal women with Behcet’s Disease” 30th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, Shanghai, China, 1-5 October 2009.

40. Unsal A, Kara C, Bayindir M, Resorlu B “Comparison of surgical approaches to ureteropelvic junction obstruction: percutaneous endopyelotomy versus open dismembered pyeloplasty” 27th World Congress of Endourology, Munich, Germany, 6-10 October, 2009.

41. Kara C, Resorlu B, Sahin E, Unsal A “Large ureteral fibroepithelial polyps can be treated endoscopically using holmium:YAG laser” 27th World Congress of Endourology, Munich, Germany, 6-10 October, 2009.

42. Kara C, Resorlu B, Oguz U, Unsal A “Percutaneous nephrolithotomy is a safe and effective procedure even in patients with non-opaque renal stones” 27th World Congress of Endourology, Munich, Germany, 6-10 October, 2009.

43. Kara C, Resorlu B, Ozyuvali E, Unsal A “The presence of spine pathologies does not affect the outcome of percutaneous nephrolithotomy” 27th World Congress of Endourology, Munich, Germany, 6-10 October, 2009.

44. Kara C, Resorlu B,Bayindir M, Unsal A “Rigid ureteroscopy can be used as a first line treatment for the management of distal ureteral calculi in children” 27th World Congress of Endourology, Munich, Germany, 6-10 October, 2009.

45. Unsal A, Kara C, Resorlu B, Cicekbilek I “Percutaneous nephrolithotomy for stones in patients with horseshoe kidney: a single-centre experience” 27th World Congress of Endourology, Munich, Germany, 6-10 October, 2009.

46. Unsal A, Kara C, Resorlu B, Cicekbilek I “Percutaneous nephrolithotomy can be performed safely in patients who have purulent fluid at initial puncture” 27th World Congress of Endourology, Munich, Germany, 6-10 October, 2009.

47. Kara, C., ö. F. Bozkurt, İ. çiçekbilek, U. Oğuz, M. Bayındır ve A. ünsal “Our results of vaginal wall sling surgery for the treatment of stress urinary incontinence” EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting, European Urology Meetings, 2 (6), 2007.

48. çimentepe, E., A. ünsal, “Percutaneous nephrolithotomy in elderly patients,” 23rd World Congress on Endourology and SWL 21st Basic Research Symposium, Amsterdam, J. Endourol., 19, (Supl 1): A201, 2005.

49. çimentepe, E., ö. Bayrak, A. ünsal, A. Koç, Z. Akbulut, and MD Balbay, “The actual incidence of bladder perforation following transurethral bladder surgery” 23rd World Congress on Endourology and SWL 21st Basic Research Symposium, Amsterdam, J. Endourol., 19, (Supl 1): A179, 2005.

Doçentlik öncesi Yapılan Bildiriler ( Doçentlik tarihi: 20.04.2004)

50. Unsal, A., R. Sağlam, E. çimentepe ve M.D. Balbay, “Pneumatic lithotripsy through pyelotomy insicion during open surgery for staghorn calculi: an alternative method to anatrophic nephrolithotomy,” 10th European Symposium on Urolithiasis (2nd EULIS Meeting), İstanbul, Urol. Res., 31, 131 (A-206), 2003.

51. Unsal, A., E. çimentepe ve M.D. Balbay, “Routine ureteral dilatation does not necessary for ureteroscopy,” 10th European Symposium on Urolithiasis (2nd EULIS Meeting), İstanbul, Urol. Res., 31, 112 (A-137), 2003.

52. çimentepe, E, A. ünsal, R. Sağlam ve M.D. Balbay, “Comparison of clinical outcome of extracorporeal shock wave lithotripsy in patients with radio-opaque and radiolucent ureteral calculi,” 10th European Symposium on Urolithiasis (2nd EULIS Meeting), İstanbul, Urol. Res., 31, 141 (A-244), 2003.

53. ünsal, A., E. çimentepe ve G. Dilmen, “The effect of position on voiding dynamics and postvoiding residual urine volume in patients with infravesical obstruction,” 20th World Congress on Endourology and SWL 18th Basic Research Symposium, Genoa, J. Endourol., 16, (Supl 1): A88, 2002.

54. ünsal, A., E. Cimentepe ve R. Saglam, “Transurethral needle ablation (TUNA) of the prostate with or without median lobe,” PAUSA (Pan African Urological Surgeon’s Association) Vth Int. Congress, Sousse, Abstract Book, P54, 2001.

55. Saglam, R., A. ünsal ve E. Cimentepe, “Pneumatic lithotripsy for the endourological procedures,” PAUSA (Pan African Urological Surgeon’s Association) Vth Int. Congress, Sousse, Abstract Book, O21, 2001.

56. Saglam, R., A. ünsal ve E. Cimentepe, “Changing concepts in ESWL treatment in the last ten years in our center,” PAUSA (Pan African Urological Surgeon’s Association) Vth Int. Congres, Sousse, Abstract Book, O13, 2001.

ünsal, A., E. çimentepe, A. Bozoklu ve R. Sağlam, “A comperative study of Etofenamate and Fentanyl for outpatient ESWL,” 18th World Congress on Endourology and SWL 16th Basic Research Symposium, Sao Paulo, J. Endourol. 14, (Supl 1):A25, 2000.
ünsal, A., E. çimentepe ve R. Sağlam, “Usage of urethrotome sheath as a nephroscope in endoscopic-assisted open renal surgery,” 18th World Congress on Endourology and SWL 16th Basic Research Symposium, Sao Paulo, J. Endourol. 14, (Supl 1):A46, 2000.
ünsal, A., E. çimentepe ve R. Sağlam, “Is there any effect of position on voıding dynamics in normal males and females?,” 18th World Congress on Endourology and SWL 16th Basic Research Symposium, Sao Paulo, J. Endourol. 14, (Supl 1):A78, 2000.
ünsal, A., S. Küpeli, S. Baltacı, İ. Erden ve M. Bozlu, “Staging of advanced bladder cancer by MRI, CT and USG after transurethral resection and chemotherapy,” 18th World Congress on Endourology and SWL 16th Basic Research Symposium, Sao Paulo, J. Endourol. 14, (Supl 1):A97, 2000.
Baltacı, S., Y. Bedük, T. Soygür ve A. ünsal, “Nerve-sparing retroperitoneal lymph node dissection in clinical stage II-A nonseminomatous germ cell testicular tumor,” 11th Video-Urology World Congress, İzmir, Abstract Book, H3, 1999.
Soygür, T., B. Küpeli, K. Aydos, A. ünsal, G. Alçığır, ve S. Küpeli, “Ultrastracturel alterations of testes in experimentally induced vasal occlusion,” 6th International Congress of Andrology. Salzburg, Int. J. Andrology, 20, (Supl 1):31, 1997.
Küpeli, B., T. Soygür, K. Aydos, A. ünsal, G. Alçığır ve S. Küpeli, “Analysis of the relationship between ultrastructurel alterations and the generation of reactive oxygen species in vasectomized rat testes,” 6th International Congress of Andrology, Salzburg, Int. J. Andrology, 20, (Supl 1):91, 1997.
Dincel, C., E. özdiler, A. ünsal, H. özenci, N. Tazici, ve E. Yılmaz, “Risk of bacteremia and bacteriuria in patients with infectious stones who underwent ESW,” 6th Europen Symposium on Urolithiasis, Stockholm, Renal Stones (Proceeding Book), 235-236, 1995.
Dincel, C., B. Küpeli, A. ünsal, O. Evirgen, C. Güven, D. Ergeneci, C. Kurtman ve O. Göğüş, “Effect of irradiation on the leukocyte depletion of the bilaterally obstructucted kidney in rabbits,” 6th Europen Symposium on Urolithiasis, Stockholm, Abstract Book, 88, 1995.
Sarıca, K., A. ünsal, M. Kavutcu, İ. Durak, ö. Bozkurt, E. özdiler ve Y.Z. Müftüoğlu, “Contralateral testicular ischemia in varicocele: Detection of testicular free of oxygen radical levels in both testes,” 2nd International Congress on Andrology in Turkey, İstanbul, Abstract Book, A-28, 1995.
Dincel, ç., B. Küpeli, A. ünsal, O. Evirgen, M. Kır, M. Kavutcu ve S. Küpeli, “Histopathological, functional and biochemical alterations in short-term obstructive uropathy,” 13th World Congress on Endourology and ESWL 11th Basic Research Symposium, Jerusalem, J. Endourol., 9, (Supl 1):S49, 1995.
15.4 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Doçentlik Sonrası Yapılan Yayınlar ( Doçentlik tarihi: 20.04.2004)

Ural Oguz, Berkan Resorlu, Mirze Bayındır, Ali Unsal. “Does the Existence of Prostate Cancer Increase the Risk of Bleeding as a Complication of Transrectal Ultrasonography Guided Prostate Needle Biopsies?”. Türkiye Klinikleri J Urology. 3(2): 41-5, (2012)
Mustafa Reşorlu, Kadir Ağladıoğlu, Ekrem özyuvali, Berkan Reşorlu, ömer Faruk Bozkurt, Ural Oğuz, çağrı Şenocak, Ali ünsal. “Retrograd İntrarenal Cerrahi Sonrası Hastaların Takibinde Direk üriner Sistem Grafisi ile Birlikte Ultrasonografinin Etkinliği.” Dicle Tıp Dergisi. 39(3): 387-91, (2012)
Ural Oguz, Berkan Resorlu, Zeynep Cizmeci, Ali Unsal. “A rare urogenital myiasis caused by Psychoda Albipennis: Case report”. Türk üroloji Dergisi, 38(3): 168-9, (2012)
B Reşorlu, C Kara, U Oğuz, D öztuna, A ünsal “Benign Prostat Hiperplazisi Nedeniyle Açık Prostatektomi Yapılan Hastalarda Seksüel Aktivitenin Değerlendirilmesi“ Akademik Geriatri Dergisi. 4(1): 46-50, (2012)
Ural Oguz, Berkan Resorlu, Yıldıray Yıldız, Servet Güreşçi, ömer Faruk Bozkurt, Ali Unsal. “Nadir görülen bir renal hücreli karsinom metastaz odağı: 10 yıl sonra kontrlateral surrenal metastazı“ Türkiye Klinikleri J Urology. 3(1): 27-30, (2012)
C Kara, B Reşorlu, U Oğuz, A ünsal “Mesane ve üreterde eş zamanlı olarak görülen fibroepitelyal poliplerin endoskopik tedavisi“ Ankara Universitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 64(2):97-9, (2011)
çağrı Şenocak, Cengiz Kara, Ural Oğuz, Ali ünsal. Hydrodistention and Anti-Cholinergics Are Usefull For Bladder Contracture Caused By Intravesical BCG Therapy: A Case Report. Yeni Tıp Dergisi ;28(3):185-187, (2011)
Resorlu B, ünsal A,“Böbrek Taşlarının Tedavisinde Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRC)” Türk Urol Sem; 2: 64-7, (2011)
Ural Oğuz, çağrı Şenocak, Cengiz Kara, ömer Faruk Bozkurt, Ali ünsal; Genç Sağlıklı Erkekte Dev Mesane Taşı: Olgu Sunumu. Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 62(4):183-5,(2009)
Kara C, Resorlu B, öF Bozkurt, M Bayındır, İ çiçekbilek, A ünsal, “Seçilmiş olgularda tamamen tüpsüz (tüpsüz ve stentsiz) perkütan nefrolitotomi“ Türk üroloji Dergisi; 35(3):241-249, (2009)
Kara C, ünsal A, “Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan kadında üretral divertikül: Olgu sunumu“, Yeni üroloji Dergisi; 5 (2): 91-93. (2009)
Kara C, ünsal A “Gebelik ve vezikoüreteral reflü“ Türkiye Klinikleri Dergisi,2(2):36-9 (2009)
C Kara, B Resorlu, U Oğuz, A ünsal “üroloji ve kadın doğum doktorlarının kadın hastalarda üriner inkontinansa yaklaşımları“ Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 62(1):44-6,(2009)
Kara, C., M. Bayındır, U. Oğuz, İ. çiçekbilek, A. ünsal. “üreter alt uç taşlarının tedavisinde üreterorenoskop ile pnömatik litotripsi ve vucut dışı şok dalga litotripsinin karşılaştırılması“. Türk üroloji Dergisi, 35(1), 28-33, (2009)
ünsal, A., C. Kara, ö. F. Bozkurt, M. Bayındır, İ. çiçekbilek “İki taraflı böbrek ve üreterde sistin taşları olan 9 aylık bebekte antegrad perkütan yaklaşım“ Türk üroloji Dergisi, 35(1):56-60, (2009)
Oğuz U, C Kara, B. Reşorlu, E. özyuvali, A ünsal, “üroloji uzmanı olmayan doktorların kadın hastalarda üriner inkontinansa yaklaşımları“ Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 61(4):233-236. (2008)
ünsal, A., ö. F. Bozkurt, C. Kara, M. Bayındır, U. Oğuz, S. Değerli “Epidural anestezi ile perkütan nefrolitotomi“ Türk üroloji Dergisi, 34, 311-4, (2008)
Bozkurt, ö. F, C. Kara, S. Akarsu, A. ünsal “Semptomatik idrar yolu enfeksiyonu olan kadınların tedavisinde tek doz fosfamisin etkinliğinin siprofloksasin ile karşılaştırılması“ Türk üroloji Dergisi, 34, 360-2, (2008)
Kara, C., ö. F. Bozkurt, i. çiçekbilek ve A. ünsal “Parenteral parasetamol ve diklofenakın tranüretral prostat rezeksiyonu sonrası akut postoperatif ağrının tedavisinde karşılaştırılması“ Yeni üroloji Dergisi, 4, 29-33, (2008).
Kara, C., M. Bayındır, ö. F. Bozkurt, ve A. ünsal “Dev üreter taşı: Olgu sunumu“ Yeni üroloji Dergisi, 4, 45-48, (2008).
Kara, C., M. çağlar, ö. F. Bozkurt, K. O. Akın ve A. ünsal “Fosfomisin trometamol ve amoksisilin-klavulonik asitin gebelerde üriner enfeksiyon tedavisindeki etkinliğinin karşılaştırılması,“ Yeni üroloji Dergisi, 3, 31-35, (2007).
Tekdoğan, ü., A. Tuncel, M. Eroğlu, A. ünsal, A. Atan ve M.D. Balbay “Transrektal prostat biyopsisi yapılan risk faktörsüz hastalarda koruyucu antibiyotik tedavisinin etkinliği“ Türk üroloji Dergisi, 32, 261-267, (2006).
çimentepe, E., ö. Bayrak, C. Uraldı, A. Koç ve A. ünsal, “Renal kolik tedavisinde oral piroksikam-beta siklodeksrinin klinik etkinliği,“ Yeni üroloji Dergisi, 1, 37-40, (2005).
24. Bayrak, ö., M., İnce, E. çimentepe, A Koç, A. ünsal, “Müdahale gerektiren gerçek bir ürolojik acil: Perirenal idrar ekstravazasyonu,” Yeni üroloji Dergisi, 1, 129-131 (2005).

Doçentlik öncesi Yapılan Yayınlar ( Doçentlik tarihi: 20.04.2004)

25. Bayrak, ö., E. çimentepe, İ İnegöl, A Koç, A. ünsal ve N. Turhan, “Semptomatik bakteriürili gebelerde fosfomisin trometamol ve sefuroksim aksetil etkinliğinin karşılaştırılması“ Yeni Tıp Dergisi, 21, 329-331, (2004).

26. çimentepe, E., A. ünsal, M. Uğurlu, ö. Bayrak, A. Koç ve M.D. Balbay, “Tanınız nedir? / Tanı: Von Hippel-Lindau hastalığı,“ Yeni Tıp Dergisi, 20, 355-357, (2003).

ünsal, A., E. çimentepe ve R. Sağlam, “İlk 50 perkütan nefrolitotomi deneyimimiz,” Türk üroloji Dergisi, 28, 422-427, (2002).
28. ünsal, A., E. çimentepe ve R. Sağlam, “Benign prostat hiperplazisinin transüretral iğne ablasyonu (TUNA) ile tedavisi,” Türk üroloji Dergisi, 27, 481-486, (2001).

29. ünsal, A., E. çimentepe ve R. Sağlam, “Endoürolojik girişimlerde pnömatik litotripsi,” Türk üroloji Dergisi, 27, 363-367, (2001).

30. ünsal, A., E. çimentepe ve R. Sağlam, “Human papillomavirüs ile enfekte kadınlarda partner çalışması: Enfeksiyonun sıklığı ve tedavisi,” Türk üroloji Dergisi, 27, 197-201, (2001).

31. Yordam, M., A. ünsal, S. Küpeli, İ. Seçkiner ve ç. Yeşilli, “Benign Prostat Hiperplazisinde histopatoloji ile medikal tedavi yönlendirilebilir mi?,” Yeni Tıp Dergisi, 18, 138-141, (2001).

32. Sağlam, R., A. ünsal ve E. çimentepe, “BPH tedavisinde alternatif bir yöntem: TUNA (Transurethral needle ablation),” Yeni Tıp Dergisi, 18, 288-290, (2001).

33. çimentepe, E., A. ünsal ve R. Sağlam, “Atnalı böbrekte bilateral tek seans perkütan nefrolitotomi,” Türk üroloji Dergisi, 26, 486-488, (2000).

34. ünsal, A., E. çimentepe ve R. Saglam, “A case of giant hydronephrosis that occupied four fifths of abdomen,” Yeni Tıp Dergisi (Suppl: 1) 17, 250-251, (2000).

35. ünsal, A., B. Küpeli, T. Soygür, M. Budak, C. Güven ve K. Aydos, “Rat testisinde vazektomiye bağlı germinal epitel ve peritübüler myoid hücre etkileşiminin ultrastrüktürel analizi,” Klinik Bilimler d Doktor, 5, 481-486, (1999)

36. Dinçel, ç., A. ünsal, E. özdiler, M. çek, Z. Bayraktar ve G. Sevin, “Benign prostat hiperplazisinde açık prostatektomi sonrası serum prostat spesifik antijen seviyesi: Yeni referans aralığının belirlenmesi,” Türk üroloji Dergisi, 25, 305-309, (1999).

37. Sağlam, R., A. ünsal ve E. çimentepe, “Endoskopik yardımlı açık böbrek cerrahisi,” Yeni Tıp Dergisi, 16, 281-283, (1999).

38. çimentepe, E., A. ünsal ve R. Sağlam, “Human papilloma virüs enfeksiyonları,” İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, 2, 109-115, (1999).

39. Budak, M., A. ünsal, S. Küpeli, ç Dinçel ve O. Göğüş, “Normotensif hastalarda ESWL sonrası kan basıncı değişiklikleri” Klinik Seriler Tıp Dergisi, 7, 114-116, (1997).

40. Türkölmez, K., A. ünsal ve S. Küpeli, “Böbrek kistlerinin sınıflandırılması, tanı ve tedavisindeki gelişmeler,” Klinik Seriler Tıp Dergisi, 6, 134-138, (1996).

41. Bedük, Y., ç. Dinçel, A. ünsal, O. Göğüş, Y.Z. Müftüoğlu, M. Şafak, S. Küpeli, N. Arıkan, S. Yaman, E. özdiler ve K. Anafarta, “Böbrek adenokarsinomlu olguların tanısında klinik ve labaratuvar parametrelerin değerlendirilmesi,” Klinik Seriler Tıp Dergisi, 5, 179-181, (1995).

15.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Ural Oğuz, Berkan Reşorlu, ömer Faruk Bozkurt, Mirze Bayındır, Selçuk Sarıkaya, Ali ünsal “Sadece Anormal Rektal Muayene Bulgusu Olan Hastalarda Prostat Adenokarsinom İnsidansı.” 22. Ulusal üroloji Kongresi, kongre özet kitabı,sf:222, Kıbrıs, 2012

2. Ural Oğuz, Berkan Reşorlu, Zeynep çizmeci, Mirze Bayındır, Selçuk Sarıkaya, Ali ünsal. “Prostat Biyopsi Sonrası Sepsisi Etkileyen Faktörler.” 22. Ulusal üroloji Kongresi, kongre özet kitabı,sf:174, Kıbrıs, 2012

3. Ural Oğuz, Berkan Reşorlu, Mirze Bayındır, ömer Faruk Bozkurt, Ekrem özyuvali, Ali ünsal. “İntraabdominal Renal Herni Olgusu” 22. Ulusal üroloji Kongresi, kongre özet kitabı,sf:331, Kıbrıs, 2012

4. Selçuk Sarıkaya, Ural Oğuz, Berkan Reşorlu, ömer Faruk Bozkurt, Ali ünsal. “Transrektal Prostat İğne Biyopsi Sonuçlarının Yaş, PSA ve Rektal Tuşe Bulguları İle İlişkisi: 830 Vakanın Analizi.” 22. Ulusal üroloji Kongresi, kongre özet kitabı,sf:229, Kıbrıs, 2012

5. Mirze Bayındır, Ural Oğuz, Berkan Reşorlu, Yıldıray Yıldız, Ali ünsal. İlk patoloji sonucu ASAP veya High grade PIN gelen hastalarda re-biyopsi sonuçlarımız. 22. Ulusal üroloji Kongresi, kongre özet kitabı,sf:224, Kıbrıs, 2012

Mirze Bayındır, Berkan Reşorlu, Ural Oğuz, Erhan Şahin, Ali ünsal. Yüksek risk grubundaki hastalarda mesane tümörlü hastalarda Re-TUR. 22. Ulusal üroloji Kongresi, kongre özet kitabı,sf:302, Kıbrıs, 2012
Mirze Bayındır, Berkan Reşorlu, Ural Oğuz, Selçuk Sarıkaya, Ali ünsal. Genç Bayan Hastada Gebelikte Tespit Edilen Mesane Tümörü. 22. Ulusal üroloji Kongresi, kongre özet kitabı,sf:304, Kıbrıs, 2012
Selçuk Sarıkaya, Ural Oğuz, Berkan Reşorlu, Ali ünsal. “Adolesan Dönemdeki (16-19 yaş) Erkek Hastalarda Varikosel Prevalansı: 390 Vakanın Analizi” 22. Ulusal üroloji Kongresi, kongre özet kitabı,sf:350, Kıbrıs, 2012
9. Murat Binbay, Andreas Skolarikos, Ali ünsal, Thomas Knoll, Glenn Preminger, Tolga Akman, Berkan Resorlu, Faruk Ozgor, Agnes Wang, Ahmet Yaser Müslümanoğlu, “Pelvik yerleşimli böbreklerde retrograde intrarenal cerrahinin sonuçları” 22. Ulusal üroloji Kongresi, kongre özet kitabı,sf:350, Kıbrıs, 2012

10. Mirze Bayındır, Berkan Reşorlu, Ali ünsal. “Kas invaziv olmayan mesane tümörlü hastalarda BCG tedavisinin etkinliğinin artan yaşla ilişkisi.” 22. Ulusal üroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf:350, Kıbrıs, 2012

11. Mirze Bayındır, Berkan Reşorlu, ömer Faruk Bozkurt, Tolga Şahin, Ali ünsal. “Stres üriner inkontinanslı hastalara uygulanan transobturatuar tape sonuçlarımız.” 22. Ulusal üroloji Kongresi, kongre özet kitabı,sf:350, Kıbrıs, 2012

12. Mirze Bayındır, Berkan Reşorlu, Ekrem özyuvali, Ali ünsal. “Orta ve yüksek risk grubu mesane tümörlü hastalarda ilk patolojik tanı ile nüks ve progresyon arasındaki ilişki.” 22. Ulusal üroloji Kongresi, kongre özet kitabı,sf:350, Kıbrıs, 2012

13. Berkan Reşorlu, Ekrem özyuvali, Ural Oğuz, ömer Faruk Bozkurt, Ali ünsal. “Retrograde Intrarenal Surgery In Patients With Spinal Deformities.” İstanbul ürolitiyazis Günleri, özet kitabı sf:34 İstanbul, 2011

14. Ural Oğuz, Berkan Reşorlu, Ali ünsal. “Türk Toplumunda üriner Sistem Taş Hastalarının Metabolik Değerlendirilmesi.” 9. Endoüroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf:162 Ankara,2011

15. Ural Oğuz, Berkan Reşorlu, Ali ünsal. “üreteropelvik Bileşke Darlığı Tedavisinde Antegrad Lazer Endopyelotomi.” 9. Endoüroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf:285 Ankara,2011

16. Ural Oğuz, Berkan Reşorlu, Ali ünsal. “çocuklarda Kalsiyum Oksalat Taşlarında Medikal Profilaksinin Etkinliği.” 9. Endoüroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf:55 Ankara,2011

17. Ural Oğuz, Berkan Reşorlu, ömer Faruk Bozkurt, Ali ünsal. “Cerrahi Deneyimin Laparoskopi Sonuçlarına Olan Etkisi: Tek Merkezin Laparoskopi Sonuçları.” 9. Endoüroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf:261 Ankara,2011

18. Berkan Reşorlu, Ural Oğuz, Ali ünsal. “üst üriner Sistem Kaynaklı Hematürinin Değerlendirilmesinde Fleksibl üreteroskopinin Rolü.” 9. Endoüroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf:132 Ankara,2011

19. Berkan Reşorlu, Ural Oğuz, Eylem Burcu Resorlu, Derya öztuna, Ali ünsal. “Böbrek alt kaliks taşlarının retrograd intrarenal cerrahi ile tedavisinde pelvikalisyel sistem anatomisinin başarıya etkisi.” 9. Endoüroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf:136 Ankara,2011

20. Berkan Reşorlu, Tolga Şahin, ömer Faruk Bozkurt, Ali ünsal. “Büyük impakte üst üreter taşlarının tedavisinde perkütan nefrolitotomi ve laparoskopik üreterolitotominin yeri.” 9. Endoüroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf:103 Ankara,2011

21. Ali ünsal, Berkan Reşorlu, Ali Fuat Atmaca, Akif Diri, Hasan Nedim Göktuğ, Ceren Eda Can, Bahri Gök, Can Tuygun, Cankon Germiyanoğlu. “Perkütan nefrolitotomi sonrası morbidite ve mortaliteyi öngörmede Charlson Komorbidite İndeksinin kullanımı.” 9. Endoüroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf:130 Ankara,2011

22. Berkan Reşorlu, Erhan Şahin, ömer Faruk Bozkurt, Ali ünsal. “Retrograd intrarenal cerrahi sonrası küçük taş fragmanlarının takibi.” 9. Endoüroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf:138 Ankara,2011

23. Berkan Reşorlu, Ekrem özyuvalı, Melike Demirdağ, ömerFaruk Bozkurt, Ali ünsal. “ürotoraks: Perkütan nefrolitotominin nadir görülen bir komplikasyonu.” 9. Endoüroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf:208 Ankara,2011

24. Berkan Reşorlu, Mirze Bayındır, Yıldıray Yıldız, Ali ünsal. “Tüm pelvis ve kaliksleri dolduran komplet koraliform taşlarda perkütan nefrolitotomi.” 9. Endoüroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf:238 Ankara,2011

25. Berkan Reşorlu, Akif Diri, Ali Fuat Atmaca, Can Tuygun, Derya öztuna, ömer Faruk Bozkurt, Ali ünsal. “Yaşlı hastalarda perkütan nefrolitotomi: Charlson Komorbidite İndeksi kullanılarak ameliyat kararından vazgeçilebilir mi?” 9. Endoüroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf:240 Ankara,2011

26. Berkan Reşorlu, Mirze Bayındır, Ali ünsal. “öğrenme eğrisinin retrograd intrarenal cerrahi sonuçlarına etkisi.” 9. Endoüroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf:255 Ankara,2011

27. Berkan Reşorlu, Yıldıray Yıldız, Ali ünsal. “Antikoagülan veya antiagregan ilaç kullanan hastalarda retrograd intrarenal cerrahi: Gerçekten güvenli ve etkili mi?” 9. Endoüroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf:256 Ankara,2011

28. Ali ünsal, Berkan Reşorlu, Akif Diri. “Pelvik ektopik böbrekte laparoskopi yardımlı perkütan nefrolitotomi.” 9. Endoüroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf:316 Ankara,2011

Ural Oğuz, Berkan Reşorlu, ömer Faruk Bozkurt, Erhan Şahin, Ali ünsal. “üriner sistem taş hastalığı olan çocuklarda metabolik değerlendirme sonuçları.” Yirmibirinci Ulusal üroloji Kongresi, İstanbul, 2010
Berkan Reşorlu, ömer Faruk Bozkurt, çağrı Şenocak, Ali ünsal. “Cerrahi Deneyimin Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarına Olan Etkisi: üç ürolog Tarafından Gerçekleştirilen Tek Merkezin Perkütan Nefrolitotomi Sonuçları.” Yirmibirinci Ulusal üroloji Kongresi, İstanbul, 2010
Ural Oğuz, Berkan Reşorlu, ömer Faruk Bozkurt, Tolga Şahin, Ali ünsal. “İzole böbrek üst kaliks taşlarında perkütan nefrolitotomi”. Yirmibirinci Ulusal üroloji Kongresi, İstanbul, 2010
ömer Faruk Bozkurt, Berkan Reşorlu, Mirze Bayındır, Yıldıray Yıldız, Ali ünsal. “üreter orta ve üst uç taşlarının rijid üreteroskopi ile tedavisinde holmium:YAG lazer ve pnömotik litotripsi etkinliğinin karşılaştırılması.” Yirmibirinci Ulusal üroloji Kongresi, İstanbul, 2010
Berkan Reşorlu, Cengiz Kara, Ural Oğuz, Mirze Bayındır, Ali ünsal. “Komplike veya staghorn taşlı soliter böbrekte perkütan nefrolitotomi.” Yirmibirinci Ulusal üroloji Kongresi, İstanbul, 2010
Mirze Bayindir, Berkan Reşorlu, ömer Faruk Bozkurt, çağrı Şenocak, Ali ünsal. “Kas İnvaziv Olmayan Mesane Tümörlerinde BCG Tedavisine Verilen Yanıtta Cinsiyetin Rolü.” Yirmibirinci Ulusal üroloji Kongresi, İstanbul, 2010
Berkan Reşorlu, ömer Faruk Bozkurt, Ekrem özyuvalı, Ali ünsal. “Aşırı aktif mesanesi olan kadın hastalarda ultrasonografik detrusor duvar kalınlığı ölçümü ve ürodinamik olarak obstruktif bulguların değerlendirilmesi.” Yirmibirinci Ulusal üroloji Kongresi, İstanbul, 2010
Berkan Reşorlu, ömer Faruk Bozkurt, Ekrem özyuvalı, Yıldıray Yıldız, Ali ünsal. “Ağrılı mesane sendromu/interstisyel sistit ve aşırı aktif mesane sendromu olan hastaların ürodinamik ve sistoskopik bulgularının karşılaştırılması.” Yirmibirinci Ulusal üroloji Kongresi, İstanbul, 2010
Ali ünsal, Berkan Reşorlu, İzzet çiçekbilek, ömer Faruk Bozkurt. “Okul öncesi çocuklarda böbrek taşlarının tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi yönteminin etkinliği ve güvenilirliği.” Yirmibirinci Ulusal üroloji Kongresi, İstanbul, 2010
Berkan Reşorlu, ömer Faruk Bozkurt, Cengiz Kara, Ural Oğuz, Ali ünsal. “çocuklarda üreteroskopik taş cerrahisi sonrası takipte ultrasonografinin etkinliği.” Yirmibirinci Ulusal üroloji Kongresi, İstanbul, 2010
Ali ünsal, Berkan Reşorlu, çağrı Şenocak, Ekrem özyuvalı, ömer Faruk Bozkurt. “Anomalik böbrekli hastalarda retrograd intrarenal cerrahi deneyimlerimiz.” Yirmibirinci Ulusal üroloji Kongresi, İstanbul, 2010
Berkan Reşorlu, ömer Faruk Bozkurt, Erhan Şahin, Ali ünsal. “1-2 cm arası böbrek alt kaliks taşlarının tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi.” Yirmibirinci Ulusal üroloji Kongresi, İstanbul, 2010
İzzet çiçekbilek, Mirze Bayındır, ömer Faruk Bozkurt, Berkan Reşorlu, Ali ünsal. “Laparoskopik nefroüreterektomi esnasında renal ven yaralanmasının laparoskopik kontrolü.” Yirmibirinci Ulusal üroloji Kongresi, İstanbul, 2010
İzzet çiçekbilek, Cengiz Kara, Ural Oğuz, Berkan Reşorlu, ömer Faruk Bozkurt, Ali ünsal. “Ektopik pelvik böbrekli hastada retrograd intrarenal cerrahi.” Yirmibirinci Ulusal üroloji Kongresi, İstanbul, 2010
İzzet çiçekbilek, Mirze Bayındır, Berkan Reşorlu, ömer Faruk Bozkurt, Ali ünsal. “On aylık bebekte retrograd intrarenal cerrahi.” Yirmibirinci Ulusal üroloji Kongresi, İstanbul, 2010
44. C Kara, B Reşorlu, M Bayındır, A ünsal “Distal üreter taşlı çocuklarda üreteroskopi birinci tedavi seçeneği olarak uygulanabilir” 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf, Antalya, 2009.

45. A ünsal, B Reşorlu, C Kara, OF Bozkurt, E özyuvalı “Farklı yaş grubundaki çocuklarda perkütan nefrolitotominin etkinliği ve güvenilirliği” 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf, Antalya, 2009.

46. A ünsal, C Kara, B Resorlu,İ çiçekbilek “üreteropelvik bileşke darlıklarında perkütan endopyelotomi ile açık dismembered pyeloplasti yöntemlerinin karşılaştırılması” 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf, Antalya, 2009.

47. C Kara, B Reşorlu, E Şahin, A ünsal “Büyük üreteral fibroepitelyal polipler endoskopik olarak holmium:yag lazer ile tedavi edilebilir” 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf, Antalya, 2009.

48. ç Şenocak, OF Bozkurt, C Kara, M Bayindır, E Şahin, A ünsal “Obez hastalarda perkütan nefrolitotomi sonuçlari” 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf, Antalya, 2009.

49. ç Şenocak, B. Resorlu, C Kara, U. Oğuz, E. özyuvalı, A ünsal “üretoropelvik bileşke darlığı tedavisinde antegrad endopiyelotomi” 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf, Antalya, 2009.

50. ç Şenocak, C Kara, B. Resorlu, İ. çiçekbilek, A ünsal “Ektopik pelvik böbrek taşı tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi” 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf, Antalya, 2009.

51. ç Şenocak, C Kara, B. Resorlu, E. Şahin, M. Bayındır, A ünsal “Soliter böbrek taşı tedavisinde retrograd intrarenal cerrahi ve holmiyum YAG lazer uygulanımı” 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf, Antalya, 2009

52. C Kara, B Resorlu, E Sahin, A ünsal “Behçet hastalığı olan premenopozal kadınlarda psikiyatrik durumun seksüel foksiyonlara etkisi” 8. Ulusal Androloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf 41, İzmir, 2009.

53. C Kara, B Resorlu, OF Bozkurt, ç Şenocak, İ çiçekbilek, A ünsal “Vaginal wall sling (VWS) ve transobturator tape (TOT) uygulanan üriner inkontinanslı kadınlarda cinsel işlevlerin değerlendirilmesi” 8. Ulusal Androloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf 67, İzmir, 2009.

54. C Kara, B Reşorlu, ç Şenocak, öF Bozkurt, E Şahin, A ünsal “Adolesanda mikroskopik subinguinal varikoselektomi sonuçlarımız” 8. Ulusal Androloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf 144, İzmir, 2009.

55. C Kara, B Reşorlu, öF Bozkurt, ç Şenocak, İ çiçekbilek, A ünsal “Mikroskopik subinguinal varikoselektomi tecrübelerimiz” 8. Ulusal Androloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf 150, İzmir, 2009.

56. B Resorlu, C Kara, U Oğuz, D öztuna, A ünsal, “BPH nedeniyle açık prostatektomi yapılan hastalarda seksüel aktivitenin değerlendirilmesi” 8. Ulusal Androloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf 124, İzmir, 2009.

57. B Resorlu, C Kara, öF Bozkurt, ç Şenocak, E Şahin, A ünsal, D öztuna, “Varikosel hastalarında fizik muayene bulgularının venöz reflü varlığı ile ilişkisi” 8. Ulusal Androloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf 138, İzmir, 2009.

58. B Resorlu, C Kara, E Şahin, A ünsal, “Varikosel nedeniyle opere edilen hastalarda yaş faktörünün varikoselektomi sonuçlarına olan etkisi” 8. Ulusal Androloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf 82, İzmir, 2009.

59. C Kara, öF Bozkurt, M Bayındır, E Şahin ve A ünsal, “Pediatrik hastalarda böbrek taşlarının tedavisinde ilk perkütan nefrolitotomi deneyimlerimiz”, 20. Ulusal üroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf 142, Antalya, 2008.

60. C Kara, öF Bozkurt, M Bayındır, İ çiçekbilek ve A ünsal, “Tüpsüz perkütan nefrolitotomi: 18 hastada klinik deneyimlerimiz”, 20. Ulusal üroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf 248, Antalya, 2008.

61. C Kara, öF Bozkurt, İ çiçekbilek, E özyuvalı ve A ünsal, “Mesane taşlarının tedavisinde perkütan sistolitotripsinin etkinliği”, 20. Ulusal üroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf 317, Antalya, 2008.

62. C Kara, öF Bozkurt, M Bayındır, E özyuvalı ve A ünsal, “üreter üst uç taşlarının tedavisinde URS etkinliğinin ESWL ile karşılaştırılması”, 20. Ulusal üroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf 407, Antalya, 2008.

63. C Kara, öF Bozkurt, E Şahin, EM Akçayöz ve A ünsal, “Bilateral böbrek ve üreterinde sistin taşları olan 9 aylık infantta antegrad perkütan yaklaşım”, 20. Ulusal üroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf 485, Antalya, 2008.

64. öF Bozkurt, C Kara, E Şahin, İ çiçekbilek, U Oğuz ve A ünsal, “Soliter böbrek taşlarında perkütan nefrolitotomi”, 20. Ulusal üroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf 411, Antalya,

65. öF Bozkurt, C Kara, E Şahin, İ çiçekbilek ve A ünsal, “Perkütan nefrolitotomi sırasında kanama kontrolü”, 20. Ulusal üroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf 384, Antalya, 2008.

66. öF Bozkurt, C Kara, M Bayındır, İ çiçekbilek ve A ünsal, “Küçük semptomatik taşlarda (<15 mm) perkütan nefrolitotominin yeri”, 20. Ulusal üroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf 248, Antalya, 2008.

67. öF Bozkurt, C Kara, M Bayındır, İ çiçekbilek ve A ünsal, “Non-opak böbrek taşlarında perkütan nefrolitotomi”, 20. Ulusal üroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf 247, Antalya, 2008.

68. öF Bozkurt, C Kara, E Şahin, M Bayındır ve A ünsal, “ Obez hastalarda perkütan nefrolitotomi”, 20. Ulusal üroloji Kongresi, kongre özet kitabı, sf 245, Antalya, 2008.

69. S Güreşçi, G Şimşek, C Kara, A Tezer ve A ünsal, “İdrar sitolojisinde tanı alan lenfoepitelyoma benzeri karsinoma:Olgu sunumu” 18. Ulusal Pataloji Kongresi, bildiri özet kitabı, sf 301, Antalya, 2008.

70. Kara, C., ö.F. Bozkurt, M. Bayındır, A. ünsal “üreter alt uç taşlarının tedavisinde URS etkinliğinin ESWL ile karşılaştırılması” VII. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Kongre Kitabı, syf 301, İzmir, 2007.

71. Sağlam, R., A. ünsal, E. çimentepe, “TUR-P, TUNA and Greenlight laser prostatectomy for treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH),” 8th Mediterranen video-endoscopic urology and european society of urological technology workshop, Antalya, Abstract kitabı sf199, 2006.

72-Eroğlu, M., A. ünsal, H. Bakırtaş, ü. Tekdoğan, ö. Ataoğlu ve M. D. Balbay, “Parsiyel nefrektomi sırasında tümör yatağından rutin olarak frozen section biyopsi yapılmalı mı?” 18. Ulusal üroloji Kongresi (Uluslararsı Katılımlı), Türk üroloji Dergisi, Kongre özel sayısı, syf 227, Antalya, 2004.

Tekdoğan, ü., A. Tuncel, M. Eroğlu, A. ünsal ve A. Atan, “Prostat iğne biyopsisi yapılmış risk faktörsüz hastalarda antibiyotik proflaksisinin etkinliği: Prospektif randomise bir çalışma,” 18. Ulusal üroloji Kongresi (Uluslararsı Katılımlı), Türk üroloji Dergisi, Kongre özel sayısı, syf 311, Antalya, 2004.
Eroğlu, M., H. Bakırtaş, A. ünsal, ü. Tekdoğan, ö. Ataoğlu ve M. D. Balbay, “Prostat kanserinin patolojik özellikleri damar-sinir tutulumu hakkında bilgi verir mi?” 18. Ulusal üroloji Kongresi (Uluslararsı Katılımlı), Türk üroloji Dergisi, Kongre özel sayısı, syf 288, Antalya, 2004.
Cimentepe E, A. İnan, A. ünsal, ve C. Dener, “Transüretral prostat rezeksiyonu ve inguinal herni onarımının birlikte yapılması komplikasyon oranını arttırır mı?“ 18. Ulusal üroloji Kongresi (Uluslararsı Katılımlı), Türk üroloji Dergisi, Kongre özel sayısı, syf 98, Antalya, 2004.
Cimentepe E, A. ünsal, ö. Bayrak, A. Koç ve M.D. Balbay, “Transüretral mesane tümörü rezeksiyonu sonrası ekstravazasyon oranı,” 18. Ulusal üroloji Kongresi (Uluslararsı Katılımlı), Türk üroloji Dergisi, Kongre özel sayısı, syf 252, Antalya, 2004.
ünsal, A., M. Eroğlu, İ.Durak, C.Güven, E.Devrim, ve M. D.Balbay, “Testis torsiyon ve detorsiyonundan sonra oluşan doku hasarı doğal antioksidanlarla azaltılabilir mi?,” IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongrasi, Kongre Kitabı, 110, Kayseri, 2003.
ünsal, A., M. Eroğlu, İ.Durak, A.Bozoklu, C.Güven, E.Devrim, ve M. D.Balbay, “Propofolün testis reperfüzyon hasarındaki koruyucu rolü,” IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongrasi, Kongre Kitabı, 131, Kayseri, 2003.
ünsal, A., E. çimentepe ve R. Sağlam, “Perkütan nefrolitotomi deneyimimiz: İlk 50 renal ünite,” 17. Ulusal üroloji Kongresi (Uluslararsı Katılımlı), Türk üroloji Dergisi, Kongre özel sayısı, 63, Antalya, 2002.
ünsal, A., E. çimentepe ve R. Sağlam, “BPH tedavisinde transuretral needle ablation (TUNA) uygulamasının uzun dönem sonuçları,” 17. Ulusal üroloji Kongresi (Uluslararsı Katılımlı), Türk üroloji Dergisi, Kongre özel sayısı, 125, Antalya, 2002.
ünsal, A., R. Sağlam ve E. çimentepe, “Magnetic stimulation for the treatment of stress and urge incontinence in women,” II. Ulusal üro-Jinekoloji Kongresi (Uluslararsı Katılımlı), Bildiri Kitabı, 40, İstanbul, 2002.
ünsal, A., E. çimentepe ve R. Sağlam, “Kliniğimizde BPH tedavisinde transurethral needle ablation (TUNA) uygulamasının erken sonucları,” 16. Ulusal üroloji Kongresi (Uluslararsı Katılımlı). Türk üroloji Dergisi, Kongre özel sayısı, 42, İzmir, 2000.
ünsal, A., çimentepe E, Sağlam R: Endoürolojide pnömatik litotripsi kullanımı. 16. Ulusal üroloji Kongresi (Uluslararsı Katılımlı). Türk üroloji Dergisi, Kongre özel sayısı, 228, İzmir, 2000
Baltacı S, Bedük Y, Soygür T, ünsal A: Klinik evre IIA nonseminomatöz germ hücreli testis tümöründe sinir koruyucu retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu. 15. Ulusal üroloji Kongresi (Uluslararsı Katılımlı). Türk üroloji Dergisi, Kongre özel sayısı, 59, Antalya, 1998
15.6 Diğer yayınlar

Kitap Bölümü

ünsal A, Kara C: “Benign böbrek tümörleri”, üroonkoloji: ç. Dinçel, 559-567, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, 2007
Sağlam. R, ünsal A, “Benign prostat hiperplazisinin TUNA, HIFU ve Termoterapi ile tedavisi,” Benign Prostat Hiperplazisi, modern tıp seminerleri: 14, ed. K. Anafarta, 108-122, Güneş Kitabevi, Ankara, 2001.
16. Kurs ve Sempozyumlarda Yapılan Canlı Ameliyatlar (Workshop)

I. Perkütan nefrolitotomi (PNL) ameliyatı, VI. Perkütan Renal Cerrahi Kursu, 6-7 Mayıs 2010, Ankara

II. Perkütan nefrolitotomi ameliyatı, Bölgesel Eğitim Toplantısı, 25 Eylül 2010, Sivas

III. Retrograd Intra Renal Cerrahi (RIRS) ameliyatı, Retrograd Intra Renal Cerrahi Kursu 7-8 Ekim 2010, İstanbul I V. çocuk hastada perkütan nefrolitotomi ameliyatı, Pediatrik ürolithiazis Kursu, 14- 15 Ocak 2011, Ankara

V. Retrograd Intra Renal Cerrahi (RIRS) ameliyatı, Bölgesel Eğitim Toplantısı, 7 Mayıs 2011, G. Antep

VI. Perkütan nefrolitotomi (PNL) ameliyatı, 1. Uygulamalı Perkütan Nefrolitotimi Sempozyum ve Kursu, 7-9 Eylül 2011, Ankara

VII. Retrograd Intra Renal Cerrahi (RIRS) ameliyatı, Uygulamalı Retrograd Intrarenal Cerrahi Kursu, 8-9 Mart 2012, Ankara

VIII. çocuk hastada perkütan nefrolitotomi ameliyatı, II. Pediatrik ürolithiazis Kursu, 30-31 Mart 2012, Diyarbakır

IX. Perkütan nefrolitotomi (PNL) ameliyatı, 2. Uygulamalı Perkütan Nefrolitotimi Kursu, 25-26 Nisan 2012, Ankara

X. PNL in treatment of staghorn stone, 30th World Congress of Endourology and SWL, 4-8 Eylül 2012, İstanbul (Uluslararsı Toplantı)

XI. çocuk hastada Retrograd Intra Renal Cerrahi (RIRS) ameliyatı, II. Retrograd Intra Renal Cerrahi Kursu, 15-16 Kasım 2012, İstanbul

XII. İnterkostal giriş tekniği ile PNL ameliyatı ve Staghorn böbrek taşında çoklu giriş teknikleri (PNL ameliyatları), İleri Perkütan Nefrolitotomi (PNL) Kursu, 14-15 Ocak 2013, Ankara

17. Düzenlenen Kurs, Sempozyum ve Toplantılar

I. VI. Perkütan Renal Cerrahi Kursu, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 6-7 Mayıs 2010, Ankara

II. Pediatrik ürolithiazis Kursu, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 14- 15 Ocak 2011, Ankara

III. International Operating With the Experts” (IOWE), Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1-2 Nisan 2011, Ankara (Uluslararsı Toplantı)

IV. 1. Uygulamalı Perkütan Nefrolitotimi Sempozyum ve Kursu, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 7-9 Eylül 2011, Ankara

V. Uygulamalı Retrograd Intrarenal Cerrahi Kursu, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 8-9 Mart 2012, Ankara

VI. 2. Uygulamalı Perkütan Nefrolitotimi Kursu, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 25-26 Nisan 2012, Ankara

VII. II. Pediatrik ürolithiazis Kursu, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi üroloji Anabilim Dalı ortak toplantısı, 30-31 Mart 2012, Diyarbakır

VIII. İleri Perkütan Nefrolitotomi (PNL) Kursu, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 14-15 Ocak 2013, Ankara

18. Davetli Konuşmacı Olarak Kongre, Kurs ve Sempozyumlarda Yapılan Konuşmalar

1) 3. üroonkoloji kış sempozyumu, 4-8 Şubat 2009, Girne, KKTC

I. Böbrek kitle lezyonlarında tanı
II. Mesane tümöründe olgular (oturum başkanı)
2) Ulusal sterilizasyon dezenfeksiyon kongresi, 1-5 Nisan 2009, Antalya

Tek kullanımlık aletlerin resterilizasyonu (ürolojik açıdan)

3) Ulusal bilinçle güncel üroloji, 11-12 Nisan 2009, Kayseri

PNL eğitim modelleri

4) Ulusal bilinçle güncel üroloji, 18-19 Nisan 2009, Ankara

Pediatrik olgularda PNL

5) TüD İç Anadolu uzmanlık öğrencileri eğitim kursu, 6-7 Haziran 2009, Ankara

Böbrek taşlarının tedavisinde ESWL, PCNL ve açık cerrahi-video sunumu

6) Ulusal bilinçle güncel üroloji, 17-18 Ekim 2009, İstanbul

PNL’de eğitim modelleri

7) 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2009, Antalya

Kaliks divertikül taşlarında endoskopik tedavi yaklaşımları

8) Ulusal bilinçle güncel üroloji, 21-22 Kasım 2009, Antalya

Pediatrik PNL uygulamasındaki teknik ipuçları

9) What is new in percutaneous renal surgery and ureteroscopy, 15 Ocak 2010, İstanbul

Panel on management of difficult cases and complications (panelist)

10) 1. 2. 3. Yıl tıpta uzmanlık öğrencileri eğitim toplantısı, 6-10 Haziran 2010, Kocaeli

üriner sistem taş hastalığı epidemiyoloji, etyoloji ve patogenez

11) Retrograd Intra Renal Cerrahi Kursu 7-8 Ekim 2010, İstanbul

I. Pediatrik RIRC
II. Vaka tartışmaları (panelist)
12) 21. Ulusal üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul

I. çocuklarda minimal invaziv girişimler (panelist)
II. PNL komplikasyonları (Kurs)
13) Endoüroloji bölgesel eğitim toplantısı, 26 Şubat 2011, İsparta

Endoskopik taş cerrahisinde zorlu olgular ile vaka tartışmaları (panelist)

14) I. Uygulamalı Perkütan Nefrolitotimi Sempozyum ve Kursu, 7-9 Eylül 2011, Ankara

Olgu tartışmaları, Panel başkanı

15) II. Pediatrik ürolithiazis Kursu, 30-31 Mart 2012, Diyarbakır

I. Pediatrik RIRS tekniği ; nasıl yapıyorum ?
II. Vaka tartışmaları (panelist)
III. Maket üzerinde RIRS eğitimi (eğitmen)

16) II. Retrograd Intra Renal Cerrahi Kursu 15-16 Kasım 2012, İstanbul

Vaka tartışmaları (moderatör)

17) 5. üroonkoloji Kış Kongresi, 30 Ocak- 03 Şubat 2013, Skopje, Macedonia

Oturum başkanı

Post-prostatectomy positive surgical margin/T3 disease management