English
ESWL kapalı Şok dalga yöntemi
ESWL

Günümüzde böbrek taşları %90 – 95 oranında ESWL ile kırılmaktadır ve ESWL bilinen en masum taş tedavi yöntemidir. Taşa odaklanan şok dalgaları yüzeyde erozyon, taşın içinde taşa ait yapısal elemanları birbirinden ayıran gerilim dalgası oluştururlar ve böylece taş parçalanır.Böbrek ve idrar yolu taşları vücut dışından yollanan şok dalgalarla kırılmasıdır. Böbrek taşı tedavisinde kullanılan en modern şeklidir. Cihazlar şok dalgasının elde ediliş şekline göre (piezo-elektrik, spark gap, elektromanyetik) veya taşın görüntülenme şekline göre (ultrasonografi, röntgen) farklılıklar gösterebilir.

ESWL yönteminde taşların kırılmasında başarı oranı taşın bulunduğu yere, taşın yapısına ve büyüklüğüne göre değişir. Taş böbrekle mesane arasında (üreterde) ise, idrar yolunu ve idrar akışını engelliyorsa ve taşın boyutu büyükse ESWL başlamadan endoskopik olarak d-j kateter takılması önerilmektedir.

ESWL ile kolay kırılan taşlar sıraya göre şunlardır

1. Struvite taşlar (enfeksiyon taşları)
2. Kalsiyum apatit
3. Ürik asit
4. Kalsiyum oksalat monohidrat
5. Sistit taşları

ESWL nin önerilmediği hastalar şu grupta toplanır
3 cm.den büyük taşı olan hastalar
Hamile bayanlar (röntgenli cihazlar)
Kalp pili takılı hastalar, böbrek yetmezliği, abdominal aort anevrizması olanlar
Kan sulandırıcı kullananlar (kanama riski olanlar)
İdrar yollarında darlık olanlar veya anomalisi olanlar
Aşırı şişman hastalar

ESWL nin komplikasyonları

1. Böbrek çevresinde kanama (perineal hematom)
2. Uzun süreli tedavilerde malign hipertansiyon
3. Taş yollu oluşması (stein strasse)
4. Böbrek çevresinde zedelenme ve doku sertleşmesi (fibrozis)